Velkommen til Norske Naturveiledere!

Vi er en privat organisasjon som ble gjenopprettet i fornyet form 1. januar 2012. Foreningen er ikke-kommersiell, og all overskudd går tilbake til organisasjonen. Norske Naturveiledere er en videreføring av Stiftelsen Norske Naturveiledere, men i ny organisasjonsform. Synonymt brukes også Naturopa Consultancies, spesielt overfor engelskspråkelige kunder.

Foreningens formål er å:

Vi tilbyr kompetanse innenfor fagene geologi, geografi, botanikk og zoologi for skoler, bedrifter, offentlig forvaltning og private organisasjoner. Undervisning, forskning, utredninger, etterforskning, overvåking og produksjon av informasjonsmateriell er viktige virkemidler som utføres på oppdrag for interesserte.


Siste nytt (kunngjøringer)

Det er ingen kunngjøringer.


Siste oppdaterte dokument:
Bibliotekets side blir fortløpende oppdatert, og vil ikke være inkludert i listen nedenfor.
2. juli 2016 (ris-og-ros)
24. mai 2016 (ris-og-ros)
19. mai 2016 (nyheter)


Menysiden oppdateres hver gang! Listen ovenfor inkluderer kun de siste tre måneder og/eller siste 10 oppdateringer.


Driftsmeldinger
Vi hadde problemer med PC'en i mai 2015, noe som medførte en del tap av e-post. Hvis noen ikke har fått svar på sine henvendelser, oppfordrer vi at det tas kontakt på ny.


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011

stat tracker for tumblr